Podkładki do nasuwania z warstwą PTFE stosowane do budowy mostów i przesuwania obiektów o dużej masie.

Podkładki PTFE do nasuwania Durapads to wysoko wytrzymałe gumowe podkładki ślizgowe ze zbrojeniem wewnętrznym i zewnętrzną warstwą teflonową o niskim współczynniku tarcia. Zaprojektowane zostały z myślą o budowie mostów wieloprzęsłowych wykonywanych metodą nasuwania podłużnego. Twórcami podkładek PTFE Durapads są inżynierowie budownictwa mostowego z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu tej metody w praktyce.

Podkładki do nasuwania Durapads gwarantują zapewnienie niezbędnego poślizgu na styku podkładka ślizgowa – tymczasowe łożysko ślizgowe wykorzystywane w technologii nasuwania podłużnego mostów.

Dzięki doborze odpowiednich materiałów i specjalnej konstrukcji, podkładki Durapads charakteryzuje duża wytrzymałość na obciążenia pionowe oraz niski współczynnik tarcia. Umożliwia to przesuwanie konstrukcji o masie wielu tysięcy ton.

Podkładki do nasuwania Durapads z PTFE można stosować do poziomego przemieszczania wszelkich obiektów o znacznej masie i zróżnicowanych gabarytach po równym podłożu, np. maszyny przemysłowe instalowane w halach produkcyjnych. Mogą stanowić alternatywę dla wózków i rolek transportowych wykorzystywanych do transportu poziomego obiektów gabarytowych w zamkniętych pomieszczeniach.

podkładki PTFE do nasuwania mostów
Durapads - podkładki do nasuwania

Wysoka wytrzymałość na obciążenia pionowe

Odporność na smary i rozpuszczalniki

Warstwa PTFE o niskim współczynniku tarcia

Przetestowane w warunkach budowy