Durapads

Podkładki teflonowe do nasuwania Durapads - przeznaczenie.

Teflonowe podkładki ślizgowe wykorzystywane są do przesuwania obiektów o dużej masie. Podstawowym przeznaczeniem podkładek ślizgowych Durapads jest stosowanie w metodzie nasuwania podłużnego mostów, wiaduktów i estakad.

Metoda nasuwania podłużnego jest technologią budowy, w której konstrukcja budowanego odcinkowo ustroju nośnego obiektu mostowego nasuwana jest na kolejne podpory przy użyciu siłowników hydraulicznych. Elementami niezbędnymi do przeprowadzenia operacji nasuwania ustroju na podpory są tymczasowe łożyska ślizgowe zainstalowane na podporach oraz podkładki teflonowe do nasuwania konstrukcji, jako element technologiczny umożliwiający redukcję tarcia na styku konstrukcja/łożysko ślizgowe.

Parametry mechaniczne oraz konstrukcja podkładek teflonowych Durapads zostały zaprojektowane z uwzględnieniem warunków pracy towarzyszących tej wymagającej metodzie budowy mostów. W końcowym etapie nasuwania, masa przemieszczanej konstrukcji może przekraczać kilkunaście tysięcy ton (w zależności od konstrukcji ustroju nośnego mostu).

Podkładki teflonowe do nasuwania podłużnego

Podstawowe parametry podkładek ślizgowych Durapads:

  • grubość całkowita – 14 mm,
  • grubość warstwy teflonu – 1 mm,
  • max obciążenie – 15 MPa (tymczasowe łożyska do nasuwania),
  • wymiary w planie – dostosowane do wymiarów łożyska ślizgowego (wymiary typowe [mm]: 300×600, 300×500, 400×500, 400×600).

Główne charakterystyki podkładek teflonowych do nasuwania Durapads:

  • wykonane z gumy naturalnej o parametrach dobranych do warunków pracy podkładki,
  • wewnętrznie zbrojone płytami stalowymi,
  • powleczone warstwą teflonu (PTFE) o parametrach mechanicznych odpowiednio dobranych do warunków pracy podkładki,
  • warstwa teflonu zaopatrzona w kieszenie smarownicze,
  • odporne na działanie smarów i rozpuszczalników.

Podkładki teflonowe wyposażone w kieszenie smarownicze

Kieszenie smarownicze, o sferycznym kształcie, odpowiedniej głębokości, rozmieszczone w odpowiedniej odległości od siebie, umożliwiają równomierne wypełnienie powierzchni styku podkładki teflonowej z łożyskiem ślizgowym oraz optymalne zużycie smaru.

Zastosowanie smaru o odpowiednio dobranych parametrach umożliwia uzyskanie niższego współczynnika tarcia. Kieszenie smarownicze pomagają w równomiernej aplikacji smaru na powierzchnię łożyska ślizgowego.

Podkładki teflonowe do nasuwania podłużnego konstrukcji

Podkładki do nasuwania podłużnego Durapads, a współczynnik tarcia.

Styk teflon - blacha nierdzewna łożyska ślizgowego

Zastosowana warstwa teflonu umożliwia osiągnięcie współczynnika tarcia µ < 2% *.

* dynamiczny współczynnik tarcia możliwy do osiągnięcia przy zastosowaniu odpowiednich smarów oraz utrzymaniu warstwy teflonowej i powierzchni łożyska ślizgowego w należytej czystości.

Styk guma - beton konstrukcji

Warstwa gumy naturalnej umożliwia osiągnięcie współczynnika tarcia µ = 30-60% **.

** współczynnik tarcia dla gumy naturalnej z powierzchnią czystego betonu, zależny od stopnia porowatości betonu.